مشخصات محصول

REMOCON;TM1050،49،3.0V،EUROPE IDTV،5720،

کنترل اسمارت

AA59-00508A