مشخصات محصول

جارو برقی سام آتی-VC8025

جارو برقی سام آتی-VC8025

VC8025