نرم افزار جامع خدمات

پورتال کلوب مشتریان و خدمات پس از فروش سام سرویس

با استفاده از این سایت می توانید به راحتی با مرکز فروش و خدمات پس از فروش سام سرویس ارتباط داشته باشد

ثبت نام کنید بیشتر بدانید

کالاهای جدید


يخچال فريزر سام آتي-RL460S

 • قیمت : 152,669,952
  تخفیف : -10.9
 • قیمت قدیم: 188,381,445

يخچال فريزر سام آتي -RL460W

يخچال فريزر سام آتي -RT600W

 • قیمت : 133,569,000
  تخفیف : -11.8
 • قیمت قدیم: 166,650,000

يخچال فريزر سام آتي -RT615W

 • قیمت : 145,440,000
  تخفیف : -12.7
 • قیمت قدیم: 183,315,000

يخچال فريزر سام آتي -RT615S

 • قیمت : 145,440,000
  تخفیف : -12.7
 • قیمت قدیم: 183,315,000

RR50W-RZ50W

 • قیمت : 279,281,000
  تخفیف : -13.8
 • قیمت قدیم: 356,400,000

بیشترین فروش


جارو برقي سام آتي-VC8025

 • قیمت : 26,410,000
  تخفیف : -13.7
 • قیمت قدیم: 33,660,000

ماشين لباسشوئي سام -UN/Q1225S

 • قیمت : 10,000
  تخفیف : 99900
 • قیمت قدیم: 11

ماشين لباسشوئي سام -UN/Q1225W

 • قیمت : 10,000
  تخفیف : 99900
 • قیمت قدیم: 11

فروش ویژه


UA32T4600THCHD

 • قیمت : 1
  تخفیف : 0
 • قیمت قدیم: 1

UA43T5100THCHD

 • قیمت : 61,799,200
  تخفیف : -11.1
 • قیمت قدیم: 76,428,000